Jest to najbardziej ceniony produkt przeznaczony dla najlepszych i najbardziej cenionych win w klasie premium, które wymagają lub mogą wymagać dojrzewania w butelkach. Niemniej jednak korek ten może być stosowany dla każdego typu wina. Korek naturalny w pełni spełnia oczekiwania wiodących producentów oraz najbardziej wymagających miłośników wina z całego świata.

...gwarantuje optymalne uszczelnienie i odgrywa decydującą rolę we właściwym dojrzewaniu wina...

Ten w 100 % naturalny produkt jest uzyskiwany z pojedynczego kawałka kory dębu korkowego i udoskonalony przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Gwarantuje optymalne uszczelnienie i odgrywa decydującą rolę we właściwej ewolucji wina, zapewniając perfekcyjny proces dojrzewania w butelkach.

 
TESTY WŁAŚCIWOŚCI SPECYFIKACJA
Fizyko-mechaniczne Długość L ± 1.0 mm
  Średnica d ± 0,5 mm
  Owalizacja ≤ 7 mm
  Wilgotność 4% - 8%
  Siła wyciągania 20 - 40 daN
Fizyko-chemiczne Zawartość nadtlenku ≤ 0.1 mg/korek
  Zawartość pyłu ≤ 3mg/korek
Wizualne Ocena wzrokowa (1) Próbka odniesienia ≥ 5%
(1) Odchylenie od próbki odniesienia. Metoda badania próbek zawarta w specyfikacji IS) 2859 - Produkty Korkowe.

Dobór i przechowywanie zatyczek korkowych

 • Amorim może obliczyć wymaganą średnicę zatyczki z przekroju szyjki butelki oraz na podstawie właściwości wina i warunków, w jakich jest korkowane i transportowane.
 • Zatyczki korkowe powinny być zamawiane do wykorzystania natychmiastowego lub w krótkim terminie. Zatyczki te powinny zostać wykorzystane w ciągu 6-ciu miesięcy od daty ich wyprodukowania.
 • Zatyczki należy przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze pomiędzy 15° C a 25° C, przy   wilgotności 50%-70%.

Umieszczanie korka w butelce

 • Upewnij się, że korkownica jest czysta i nie zalegają na niej drobinki kurzu.
 • Korek powinien byc ściskany powoli do średnicy nie mniejszej, niż 15,5mm.
 • Wetknięcie zatyczki powinno odbyć się tak szybko, jak to możliwe.
 • W przypadku standardowych butelek zatyczka powinna być wetknięta 1 mm poniżej linii szyjki.
 • Należy zminimalizować wilgotność po wewnętrznej stronie szyjki butelki.
 • Przestrzeń pomiędzy dolna podstawa korka a powierzchnią wina powinna wynosić minimum 15 mm w temperaturze 20° C.
 • Wewnętrzne ciśnienie wewnątrz butelki nie powinno przekraczać 1,2 bara. Zalecamy butelkowanie próżniowe.

Konserwacja i utrzymanie sprzętu

 • Należy upewnić się, że korkownica działa płynnie.
 • Utrzymuj szczęki korkownicy wolne od pęknięć, wrębów, nacięć, szczelin i śladów zużycia.
 • Zapewnij właściwe ustawienie tłoka i pierścienia naprowadzającego (muszą pracować idealnie w linii, żeby nie uszkodzic korków podczas wkładania do butelek).
 • Upewnij się, że korkownica pracuje płynnie, zwłaszcza podczas ściskania korków.
 • Należy regularnie czyścić wszystkie powierzchnie urządzeń korkujących, które mają styczność z korkiem środkami nie zawierającymi chloru.
 • Upewnij się, że używasz właściwej korkownicy do danego rodzaju zatyczek korkowych.

Przechowywanie i transport

 • Po zakorkowaniu, butelki zawsze powinny być trzymane w pozycji pionowej.
 • Idealne warunki przechowywania: 15°C-20°C przy wilgotności powietrza 50%-70%.
 • Utrzymuj pomieszczenia wolne od insektów.
 • Butelki powinny być transportowane w pozycji pionowej.

Standardy żywnościowe

Wszystie produkty Amorim & Irmaos S.A. spełniają aktualne wymogi prawne (Unii Europejskiej oraz FDA – Agencji Zywności i Leków) dla produktów, ktore mają kontakt z żywnością.