800 milionów komórek odpowiedzialnych za jakość

Konsumenci wolą wina zamykane zatyczkami korkowymi. Badania przeprowadzone w kilku państwach potwierdzają, że na poziomie globalnym preferowane są zatyczki korkowe, niezależnie od rynku i sytuacji w jakiej wino jest spożywane. Konsumenci utożsamiają zatyczki korkowe z wysoką jakością wina, a sztuczne zatyczki postrzegają jako czynnik, który obniża jego wartość. Jednakże, stwierdzenia te nie są przypadkowe, gdyż zatyczki korkowe są bardziej przyjazne środowisku i przyczyniają się do dojrzewania wina jak żadne inne zamknięcia.

Czynność otwierania butelki wina zamkniętej zatyczką korkową ma szczególny charakter, nawet kiedy jesteśmy w domu. Zostało to potwierdzone przez kilka niezależnych badań przeprowadzonych we Francji, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Nie dzieje się tak tylko dzięki charakterystycznemu dźwiękowi, który towarzyszy wyciągnięciu korka z butelki. Jest tak, ponieważ konsumenci utożsamiają zatyczki z naturalnego korka z wysoką jakością wina.

Tak naprawdę to 800 milionów komórek zawartych w jednej zatyczce korkowej jest odpowiedzialnych za to co wyróżnia to zamknięcie. Żadne inne rozwiązania nie łączą w sobie wszystkich właściwości naturalnego korka: jego nieprzepuszczalności, elastyczności, właściwości uszczelniających, czy jego sprężystości. Badania nad oddziaływaniem zatyczek korkowych na wino, opublikowane w 2011 roku w American Journal of Enology and Viticulture, pokazują, że zatyczki korkowe i techniczne są idealne do zamykania płynów i gazów. Odwrotnie jest w przypadku sztucznych zatyczek, nie przepuszczają one płynów, lecz przepuszczają gazy. Tylko ten mały szczegół może narazić wina na skażenie lotnymi związkami chemicznymi znajdującymi się w otoczeniu butelki z winem.

Używając zatyczek korkowych wino chronione jest przed szkodliwymi cząsteczkami przy jednoczesnej możliwości oddychania. Dzieje się tak, z jednej strony, ponieważ komórki korka, zbudowane są z gazu podobnego do powietrza, z drugiej strony ponieważ surowy materiał, z którego zrobiona jest zatyczka posiada naturalną właściwość dostosowania się do kształtu szyjki butelki, czego nie można osiągnąć używając jakiejkolwiek sztucznej zatyczki. Tak więc zatyczka korkowa zapobiega rozlaniu wina, ale nie zapobiega jego oddychaniu i dojrzewaniu. Jest to istotna cecha, ponieważ tlen jest jednym z najważniejszych czynników dojrzewania butelkowanego wina, a jego rozproszenie w butelce w dużej mierze zależy od skuteczności zatyczki korkowej.

Kiedyś pewien winiarz, którego znam, zrobił eksperyment, aby sprawdzić jak plastikowa zatyczka wpływa na smak wina. Napełnił puste butelki po winie wodą, zamkną je plastikowymi zatyczkami i przechowywał w piwnicy. Po sześciu miesiącach woda z niektórych butelek smakowała jak lalka Barbie – i to ta najlepsza.

Aldo Sohm, Sommelier at Restaurant Le Bernardin, New York
 

 

Sztuczne? Nie, dziękuję.

Badania naukowe i doświadczenie producentów win pokazują, że istnieje kilka problemów związanych z używaniem sztucznych zatyczek: przedwczesna oksydacja, wchłanianie i przenoszenie aromatów czy obcych zapachów; to tylko niektóre wady utożsamiane z syntetycznymi zatyczkami. Co więcej, utrudniają one otworzenie butelki i usunięcie zatyczki z korkociągu. W przypadku zakrętek ograniczenia techniczne stają się coraz bardziej oczywiste: sprzyjają rozwojowi zapachu siarki w winie i stwarzają problemy techniczne na linii do butelkowania, są podatne na zniszczenia w transporcie i mogą przyczyniać się do oksydacji po zabutelkowaniu, opóźniają dojrzewanie wina i nie nadają się do długoterminowego przechowywania.

Poza tym dodać należy, że sztuczne zatyczki mogą być źródłem TCA (2,4,6-trichloroanisolu), związku występującego w przyrodzie, który może zmienić smak wina i który przez wiele lat utożsamiany był wyłącznie z zatyczkami korkowymi. Jednakże, podczas gdy producenci sztucznych zatyczek kontynuowali walkę z TCA i innymi wrogami smaku, przemysł korkowy zainwestował w zwalczenie TCA, w przypadku Corticeira Amorim we wzorcowy sposób, gdyż poziom TCA jest poniżej granicy wykrywalności w naszych zatyczkach korkowych.

Pozytywny wpływ zatyczek korkowych na wino jest znany nawet w krajach gdzie sztuczne zatyczki są niemalże przymusowe, co czasami ma wymiar bardziej ideologiczny niż techniczny. Tak jest w Nowej Zelandii, gdzie krytycy wina opowiadają się za zatyczkami korkowymi. W tym kraju niektórzy najbardziej rozpoznawani producenci win wybrali korek, podobnie jak inne dojrzałe i tradycyjne rynki; inni z kolei­, którzy zrezygnowali z zatyczek korkowych powracają do ich stosowania rozczarowani aluminiowymi nakrętkami. Za przykład może tu służyć Sacred Hill oraz Rusden z sąsiadującej Australii.

Po pięciu latach doświadczenia z aluminiowymi nakrętkami stało się jasne, że korek jest najlepszy dla naszego wina. Z punktu widzenia technicznego i zrównoważonego rozwoju lub z punktu widzenia klienta, korek jest najlepszą ścieżką dla wina.

Christian Canute Rusden, Australia

 

Cena a jakość

Polepszenie jakości korka, problemy ze sztucznymi zamknięciami i preferencje klientów to czynniki, które sprawiają, że wytwórcy win wybierają zatyczki korkowe, a nie tak zwane alternatywne zamknięcia. Badania porównawcze w USA, przeprowadzone przez A.C. Nielsen w latach 2010 i 2012 potwierdziły 26% wzrost sprzedaży i 23% wzrost dochodu z win zamykanych zatyczkami korkowymi -w porównaniu ze spadkiem odpowiednio 12% i 7% dla win zamykanych sztucznymi zatyczkami. Według badań 61% ze 100 win top premium używa zatyczek korkowych. W badaniach wzięto pod uwagę najlepsze marki z cenami powyżej 6 dolarów (4 euro) za butelkę, co pokazało, że stosowanie zatyczek korkowych stale się zwiększa i jest konkurencyjne w stosunku do sztucznych zamknięć.

Wprowadzenie na rynek zatyczek technicznych takich jak Twin Top, zatyczek do szampana i zatyczek Neutrocork, produkowanych przez Amorim, zdecydowanie poszerzyło zakres zastosowania zatyczek korkowych. Zatyczki te są doskonałej jakości i są odpowiednie dla każdego segmentu rynku, niezależnie od ceny. Na niektórych rynkach zatyczki korkowe typu Neutrocork mogą kosztować o połowę mniej niż popularne zamknięcia, które są pochodnymi ropy.

Louisa Rose, Główny Winiarz australijskiego producenta win Yalumba stwierdziła, że mimo że nakrętki mają swoje zalety to eksportowanie ich może być problematyczne.

Niektóre rynki azjatyckie, a w szczególności Chiny są nieustępliwe w twierdzeniu, że najlepsze wina zamykane są zatyczkami korkowymi; więc jeśli chcemy być postrzegani jako producenci najlepszego w świecie wina... większość wytwórców win uświadamia sobie fakt, że musi być zastosowany korek.

 

 

Większość woli korek

USA, Francja, Włochy i Hiszpania to niektóre z państw, które pozostają wierne zatyczkom korkowym. Utożsamianie jakości z tym naturalnym zamknięciem jest powszechne wśród ankietowanych konsumentów.

W USA, badania przeprowadzone przez Tragon, opublikowane w 2012, pokazały, że typ zatyczki ma większy wpływ na wybór kupowanego wina niż jego rodzaj, cena czy kraj pochodzenia. Zdecydowana większość respondentów, aż 94% odpowiedziało, że wolą kupić wino zamknięte naturalnym korkiem. Dla zdecydowanych 93% korek kojarzony jet z wysoką jakością wina. Takie postrzeganie jest trzykrotnie wyższe w porównaniu do zatyczek syntetycznych i dziewięć razy wyższe w odniesieniu do nakrętek, które połowa ankietowanych utożsamia ze słabą lub bardzo słabą jakością wina.

W Hiszpanii, wierność korkowi deklaruje 92% konsumentów, udowodniły to badania przeprowadzone w 2012 roku w ramach projektu Cork. Wyniki pokazały, że 86% Hiszpanów wierzy, że zatyczki korkowe chronią jakość wina i cava lepiej niż sztuczne zatyczki. Jeśli chodzi o postrzeganie, 27% podkreśla naturalny czynnik związany z zatyczkami korkowymi, 26% wymienia tradycje, 14% odnosi się do możliwości przetwarzania zatyczek korkowych a 13% wskazuje na jakość korka jako zamknięcia.

Włochy, które stanowią 22% światowego rynku winiarskiego, są przekonane, że zatyczki korkowe stanowią najlepsze zamknięcie wina zabezpieczając jego jakość. 85% konsumentów ankietowanych w 2011 przez Demoskopea wybiera korek. Dla nawet większej liczby, bo aż 88%, otwieranie butelki wina i zapach korka jest przyjemnością. W tych samych badaniach ponad połowa ankietowanych (57%) zadeklarowała, że są w stanie płacić więcej za butelkę wina zamkniętą korkiem. Dla 97% Włochów zatyczka korkowa kojarzona jest z tradycją, podczas gdy dla 83% ważna jest ochrona środowiska, a dla 77% liczy się jakość. Większość (88%) podkreśla, że korek jest surowcem przetwarzalnym.

We Francji badania Ipsos w 2010 pokazały, że dziewięciu na dziesięciu konsumentów oraz ośmiu na dziesięciu specjalistów przemysłu winiarskiego woli zatyczki korkowe. Spośród specjalistów przemysłu winiarskiego (dystrybutorzy, wytwórcy win, sommelierzy i enologowie) 91% deklaruje używanie zatyczek korkowych regularnie, a 80% często. Podkreślają oni udział korka w procesie dojrzewania wina i lepsze zachowanie wszystkich aromatów w porównaniu z aluminiowymi nakrętkami czy plastikowymi zamknięciami.

Jeśli chodzi o przeciętnych Francuzów, 96.3% ankietowanych utożsamia zatyczki korkowe z tradycją, 89.8% uważa, że korek zachowuje wszystkie aromaty wina, a 89.3% nie waha się dokonując wyboru między zatyczką korkową, a innym zamknięciem. Wybór pada na korek.

W Niemczech badania prowadzone przez Uniwersytet Mannheim w 2010 roku, w ramach kampanii Natürlich Kork, pokazały, że zatyczki korkowe nie są jedynie najbardziej znane, ale również najczęściej wybierane przez ponad połowę ankietowanych (57%). Kupując wino 53% respondentów nie ma nic przeciwko zapłaceniu dodatkowo 5% i więcej za wino zamknięte naturalnym korkiem. Poziom zadowolenia w odniesieniu do zatyczki korkowej to 69% wśród ankietowanych. Pośród tych, którzy zazwyczaj wybierają naturalny korek poziom zadowolenia wzrasta do 80%. Niemcy wolą korek, gdyż kojarzą go z wysoką jakością wina oraz ze zrównoważonym rozwojem i ekologią.

 

 

Kwestia wyjątkowości

Przez kilka ostatnich lat Amorim inicjował i wspierał działania mające na celu powrót zatyczek korkowych na kluczowe rynki, takie jak Zjednoczone Królestwo, gdzie szczególny nacisk położono na sprzedaż detaliczną.

Zjednoczone Królestwo jest nadal słabo doinformowanym rynkiem w kwestii korzystnego wpływu korka na wino, jak również zbiorów surowego materiału. Badania jakościowe dotyczące nastawienia i zachowań klientów przeprowadzone w 2010 roku przez niezależną firmę konsultingową Cragg Ross Dawson pokazały, że niektórzy ankietowani błędnie sądzą, że korek pozyskuje się ze ściętych drzew. Czynnik środowiskowy ma duże znaczenie przy wyborze rodzaju zatyczki dla osób dobrze zorientowanych.

Mimo że większość ankietowanych w Zjednoczonym Królestwie przyznała, że kupują wina przeznaczone do szybkiej konsumpcji są oni w pełni świadomi związku zatyczek korkowych z wysoką jakością wina i starymi winami. Okazało się, że wybór win zamkniętych zatyczką korkową jest bardziej emocjonalny, ponieważ wino z korkiem kojarzone jest z jakością, z rytuałem wyciągania korka i charakterystycznym dźwiękiem, z tradycją i autentycznością, z dojrzałością (zarówno wina jak i konsumenta) oraz z przyrodą. Z drugiej strony zatyczki korkowe utożsamiane są z drogimi winami i restauracjami, co mogłoby stanowić czynnik zachęcający – respondenci przyznali, że będąc w towarzystwie wybierają wino z zatyczką korkową z obawy co o ich wyborze pomyślą inni. Co więcej wina z korkiem są preferowane przy szczególnych okazjach i w restauracjach.

W Zjednoczonym Królestwie spożywa się bardzo dużą ilość wina zamykanego nakrętkami, jednak ankietowani przyznają, że brak im jest uczucia wyjątkowości. W odniesieni do plastikowych nakrętek angielscy respondenci czują się rozczarowani i nawet oszukani. Jest to rodzaj zamknięcia, który kojarzą ze słabą jakością wina, w przeciwieństwie do naturalnego korka. Przyroda i korzyści dla środowiska to cechy bardziej przypisywane zatyczkom korkowym; z jednej strony przez produkcję emitującą dużo mniej dwutlenku węgla niż produkcja sztucznych zatyczek, z drugiej strony przez wkład w zachowanie lasów. Wina z zatyczkami z naturalnego korka przyczyniają się do utrzymania zrównoważonego przemysłu, podtrzymania dziedzictwa, tradycji i bardzo wyjątkowego stylu życia.

Nasze wina naprawdę są lepsze z korkiem. Nie muszą być perfekcyjne, ale po prostu smakują lepiej.

Duncan Savage, Cape Point Vineyards, South Africa

 

Promowanie interesów i pozytywnego wizerunku

Wybór win z zatyczkami korkowymi wydaje się prosty, ale nie zawsze taki jest. Kupujący zazwyczaj nie wie jaki rodzaj zamknięcia został użyty. Jest to często kupowanie „w ciemno”. Zamieszczenie informacji na etykiecie butelki o zastosowaniu zatyczki korkowej ma podwójne korzyści – dla klienta i dla marki, która ma większe szanse na zwiększenie sprzedaży; np. w Hiszpanii 78% konsumentów uważa, że informacja na etykiecie jest ważna, gdyż rodzaj zamknięcia nie zawsze jest widoczny.

Ogólnie rzecz ujmując, konsumenci utożsamiają nakrętki z tanimi winami, a plastikowe zatyczki z uczuciem bycia oszukanym. Ma to odzwierciedlenie w sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych A.C. Nielsen zaobserwował w 2010, że marki win, które używają zatyczek korkowych wykazały wyższy roczny wzrost sprzedaży i bardziej stałe ceny niż te marki, które sięgnęły po alternatywne rozwiązania takie jak aluminiowe nakrętki czy zamknięcia syntetyczne. Spojrzeć należy na Nową Zelandię i wino Nobilo Marlborough, które w 2009 stało się najlepiej sprzedawanym sauvignon blanc.

W USA, mimo że produkowane jest w państwie, gdzie rządzą aluminiowe nakrętki, dostosowano jego opakowanie do potrzeb amerykańskich konsumentów zamykając je zatyczką z naturalnego korka. Stało się to kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży. W Nowej Zelandii i Australii, gdzie sztuczne zatyczki stosowane są już od jakiegoś czasu, producenci win są bardzo przywiązani do nakrętek, mimo że coraz częściej dają się słyszeć głosy krytyki. Ben Glaetzer, jeden z najbardziej gorliwych młodych australijskich producentów, powiedział do głównych producentów win w swoim kraju, że jeśli ktoś płaci trzysta lub czterysta dolarów, to chce widzieć zatyczkę korkową

Czasopismo winiarskie WBM i radio ABC ostatnio opublikowały artykuły i raporty wytykając nowozelandzkim winiarzom obsesyjne przywiązanie do aluminiowych nakrętek. To może powodować zmniejszenie wartości potencjalnego eksportu do Chin, a co więcej pojawienie się negatywnego wizerunku.

Chińczycy utożsamiają korek z pojęciem wartości dodanej, i chociaż nie przeprowadzono badania rynku w tej kwestii, eksperci szacują, że ponad 90% konsumentów woli wina z zatyczkami korkowymi. W 2011, Mike Convey, Dyrektor Abbelio Wines, importer do Hong Kongu i detalista, realizował projekt, z którego wynikało, że zatyczki korkowe wybrało 61% respondentów. Badania przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej obejmowały 841 konsumentów wina z czterech chińskich prowincji, włączając Beijing i Shanghai.

 

 

Więcej R&D, lepsze efekty

W wyniku znacznych inwestycji w R&D dostępne produkty oferują zdecydowanie lepszą jakość i są w stanie sprostać wymaganiom klientów. Nie dziwi więc fakt, że rosnąca liczba wytwórców wina powraca do stosowana zatyczek korkowych. Za przykłady mogą służyć Rutherford w USA czy Cape Point i Klein Constantia w Afryce Południowej. W tym ostatnim przypadku południowoafrykańska wytwórnia win zdecydowała się powrócić do stosowania zatyczki korkowej w Perdeblokke Sauvignon Blanc, obawiając się, że przy długim leżakowaniu pod aluminiową nakrętką w winie pojawi się smak siarki. Adam Mason, główny winiarz Klein Constantia wyjaśnił dlaczego czuję się pewniej z zatyczkami korkowymi: Nigdy nie maiłem takich problemów kiedy używałem zatyczek korkowych, a potem, po takiej przerwie, widzę, że przez tych kilka ostatnich lat ich jakość znacznie się polepszyła.

Powróciliśmy do stosowania zatyczek korkowych w dobrych winach. Przez dziesięć lat kiedy używaliśmy nakrętek jakość dostępnego korka radykalnie się poprawiła.

Tony Bish, Sacred Hill, New Zealand

Innym przykładem przejścia na zatyczki korkowe w Afryce Południowej jest SPAR, sieć jednych z głównych supermarketów. W 2011 sieć wypuściła na rynek 27 rodzajów win własnej marki zamkniętych zatyczkami korkowymi z cenami od 3.5 euro do 16 euro. Według SPAR korek nie tylko najlepiej pasował do ich win, ale również zaważyła kwestia zrównoważonego rozwoju. Nadeszły czasy kiedy zamknięcia porównywane są według kryteriów śladu węglowego. Co więcej, troska o środowisko jest ważna dla SPAR, stąd nasz wybór padł na zatyczki z naturalnego korka, zytamy w ich broszurze.

 

 

Zatyczki korkowe są atutem dla środowiska

W Stanach Zjednoczonych i Europie dobór przyjaznego środowisku opakowania jest bardzo ważny dla wielu konsumentów i detalistów. W tym względzie żadne inne zamknięcie nie może rywalizować z korkiem, który jest całkowicie naturalnym i surowym materiałem, dodatkowo jest biodegradowalny, odnawialny i zdatny do recyklingu. Co więcej jego wyprodukowanie wymaga niewielkich nakładów energii – cztero- czy pięciokrotnie mniej niż wyprodukowanie sztucznych zamknięć.

W badaniach przeprowadzonych w 2007-2008 roku przez PricewaterhouseCoopers przeanalizowano „cykl życia” zatyczek korkowych i oszacowano możliwy wpływ na środowisko trzech rodzajów zamknięć butelek z winem: zatyczek korkowych, nakrętek aluminiowych i plastikowych zamknięć. Badania wypadły bardzo pomyślnie dla zatyczek korkowych: w sześciu na siedem przeanalizowanych wskaźników środowiskowych zatyczka korkowa okazała się najlepsza, uplasowała się na drugim miejscu jedynie w przypadku spożycia wody.

Nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę CO2 pochłanianego przez lasy dębu korkowego, to i tak emisja gazów cieplarnianych uwalnianych przy produkcji zatyczek korkowych jest 24 razy mniejsza niż przy produkcji zatyczek aluminiowych i 10 razy mniejsza niż przy produkcji plastikowych zamknięć.

Zatyczki korkowe to jedyne zamknięcia mające korzystny wpływ na środowisko, nie tylko mają najmniejszy ślad węglowy, ale również przyczyniają się do pochłaniania CO2 z atmosfery. Według badań opublikowanych w 2010 przez Assolegno, włoskie stowarzyszenie na rzecz lasów, spożywając rocznie15 miliardów butelek wina zamkniętych zatyczkami korkowymi możliwe jest zatrzymanie zanieczyszczenia powodowanego przez 45,000 pojazdów, imponujące 118,500 ton dwutlenku węgla rocznie. Jeśli dodamy do tego ważną rolę jaką odgrywają ekosystemy lasów dębu korkowego pochłaniając CO2, dając schronienie rozmaitym gatunkom, zwalczając pustynnienie czy zapewniając miejsca pracy, nie ma wątpliwości ile korzyści daje stosowanie zatyczek korkowych.

Piwnice winiarskie, które stosują zatyczki korkowe mogą zredukować emisję CO2 ze swoich butelek o 18% do 40%, oznacza to, że zatyczki korkowe są najlepszym rozwiązaniem dla producentów win, dystrybutorów i detalistów, którzy mają na uwadze dobro środowiska naturalnego.

Korek od setek lat powodował, że picie wina jest czymś wyjątkowym. Jest to oryginalne zamknięcie i znak najlepszych win - 70% przemysłu winiarskiego woli zatyczki korkowe, czy to ze względu na doświadczenia osobiste, rodzaj wina, technikę produkcji czy rynek. Zatyczki korkowe i wino są darami natury i łączenie ich jest właściwym działaniem. Producenci, którzy wybrali zatyczki korkowe wiedzą, że ich wino jest najlepszej jakości.

Zdecydowaliśmy się na zatyczki korkowe. Doskonale uszczelniają butelkę z winem, a fakt, że są naturalnym produktem był jednym z głównych powodów, dla których wróciliśmy do ich stosowania.

Steve Rued, Rutherford Wine Company, USA