Przyjaciel na całe życie

Lasy dębu korkowego, zwane "montados", odgrywają ważną rolę ekonomiczną i społeczną w państwach Morza Śródziemnego. Ich rola jest tak ważna dla środowiska naturalnego i ludzi, że są one chronione prawem. W Portugalii, gdzie rośnie największy na świecie las dębu korkowego, drzewo to jest drzewem narodowym i chronione jest od XIII wieku. Rosnąca świadomość wartości ekosystemów z dębu korkowego doprowadziła do realizacji ważnych inicjatyw dotyczących zalesiania i wdrażania dobrych praktyk. W ten sposób dbamy o przyszłość, według starego powiedzenia: "Ktokolwiek dba o swoje wnuki, sadzi dąb korkowy."

Największy i najstarszy dąb korkowy na świecie nazywany jest "Whistler Tree". Nazwa pochodzi od śpiewu licznych ptaków przesiadujących na gałęziach tego 14-metrowego drzewa. Chociaż możliwe jest oszacowanie jego bezpośredniego wkładu w przemysł korkowy, niemożliwe jest zbadanie ile zwierząt znalazło w nim schronienie, zostało wykarmionych jego żołędziami oraz w jakim stopniu przyczyniło się do użyźniania i irygacji ziemi czy nawet zwalczania globalnego ocieplenia.

Podobnie jak "Whistler Tree" na równinie Alentejo, miliony innych dębów korkowych w całym basenie Morza Śródziemnego wspomagają unikalny i delikatny ekosystem, który stanowi środowisko naturalne dla rzadkich i zagrożonych gatunków. To nie tylko ponad dwa tysiące różnych gatunków zwierząt (przypadające na każde tysiąc metrów kwadratowych lasu), które odnajdują w lesie korkowym idealne warunki życia, ale również 135 gatunków roślin, z których wiele znajduje zastosowanie w medycynie i gastronomii.

Lasy korkowe tworzą najbogatsze ekosystemy pod względem bioróżnorodności, dzięki czemu znalazły się wśród 35 innych miejsc wyróżnionych przez środowiskowe organizacje pozarządowe (NGOs); są stawiane na równi z Amazonią, Andami czy Borneo.

Doskonale przystosowane do ciepłego klimatu i wypalonej słońcem ziemi, lasy dębu korkowego stanowią ochronę przed erozją i pustynnieniem oraz są naturalną barierą przeciwogniową, dzięki słabemu spalaniu korka, który na dębie korkowym zachowuje się jak zewnętrzna warstwa skóry. Z kolei korzenie zatrzymują deszczówkę, tworząc działy wodne oraz pobierają składniki odżywcze z głębi ziemi, które później użyźniają glebę w postaci liści.

 

 

Las możliwości

Od wieków lasy dębu korkowego są filarem środowiska, społeczeństwa i ekonomii dla ludzi z rejonu Europy Południowej i Afryki Północnej. Według danych WWF (Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody) odgrywają one decydującą rolę w życiu stu tysięcy ludzi, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zależni są od tych lasów. Szeroki zakres działań w dziedzinach takich jak rolnictwo, leśnictwo, wypas w lesie, łowiectwo i ekonomia jest oparty o lasy dębu korkowego włączając przemysł korkowy i winiarski, które stanowią wzór przyjaznego dla środowiska rozwoju.

Około 340 tysięcy ton korka pozyskiwanych jest rocznie z 2,3 miliona hektarów lasów dębu korkowego, co w produkcji zatyczek z naturalnego korka przekłada się na około 12 miliardów tychże zatyczek. W Portugalii przemysł korkowy odgrywa szczególnie istotną rolę. Portugalia stanowi 55% światowej produkcji korka, eksportując około 90% tego surowca, który jest głównie przetwarzany. Najbardziej reprezentatywny jest przemysł zatyczek korkowych, który stanowi 70% wartości tegoż eksportu.

 

 

Ważna rola zatyczek korkowych

To właśnie zatyczki korkowe gwarantują trwałość lasów dębu korkowego, jak również dają możliwość życia i pracy setkom ludzi na wypalonym słońcem, jałowym terenie. Ponad połowa pozyskanego korka wykorzystywana jest do produkcji różnego rodzaju zatyczek, reszta znajduje zastosowanie w innych dziedzinach. Tak więc, na przemyśle zatyczek korkowych i przemyśle winiarskim spoczywa taka sama odpowiedzialność: nie tylko produkcja, ale również zapewnienie żywotności lasom dębu korkowego.

Pozyskiwanie korka sprawia, że las żyje, ponieważ regularne ściąganie kory powoduje naturalne odradzanie się dębu korkowego. Poprzez samoregenerację, drzewo to wzmacnia swoją kolejną ważną właściwość, możliwość wchłaniania dwutlenku węgla. Obnażone drzewo absorbuje średnio pięć razy więcej CO2. Szacuje się, że każdego roku lasy dębu korkowego zatrzymują do 14 milionów ton dwutlenku węgla, jest to spory wkład w proces redukcji emisji gazów cieplarnianych, głównych winowajców zmiany klimatu.

 

 

Inwestycja w przyszłość.

Wiele organizacji, takich jak WWF, FSC (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej) czy Europejska Federacja Korka (C.E. Liege), członkiem której jest Corticeira Amorim, jest świadomych jak ważną rolę środowiskową i społeczno-ekonomiczną odgrywają lasy dębu korkowego. W związku z tym podjęły one działania mające na celu propagowanie dobrych praktyk i nagradzanie właścicieli obszarów rolno-leśnych, którzy przyczyniają się do dbałości o ekosystemy lasów dębu korkowego.

Lasy te są doskonałym przykładem na równowagę pomiędzy ochroną środowiska a zrównoważonym rozwojem. Są również inwestycją w przyszłość, która zachęca do zwiększenia obszarów leśnych z dębem korkowym w Portugalii. Portugalia, która może pochwalić się 716,000 hektarów lasów dębu korkowego, przeprowadza proces zalesiania w skali 10,000 hektarów rocznie, co stanowi 4 % rocznego wzrostu. Dwa nowe dęby korkowe sadzone są w miejsce jednego starego. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie za ponad 200 lat lasy przyczynią się w znaczny sposób do poprawy kondycji środowiska; z kolei dzięki pozyskanemu z nich korka tysiące ludzi utrzyma pracę.

By dowiedzieć się więcej na temat polityki zrównoważonego rozwoju firmy Corticeira Amorim zapraszamy na stronę www.amorim.com